LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 16.918 1 17.116 1 17.314 1 18.304 1 19.327 1
120g Offsettpapper 17.182 1 17.413 1 17.611 1 18.678 1 19.778 1
200g Offsettpapper 17.743 1 17.996 1 18.227 1 19.448 1 20.691 1
300g Offsetpapper 18.689 1 18.997 1 19.294 1 20.779 1 22.286 1
130g Silk-papper 16.005 3 16.049 3 16.071 3 17.600 3 17.743 3
170g Silk-papper 16.302 3 16.324 3 16.368 3 18.183 3 18.326 3
250g Silk-papper 16.896 3 16.918 3 16.951 3 19.327 3 19.470 3
350g Silk-papper 17.479 3 17.512 3 17.545 3 20.449 3 20.592 3
260g Chromocard 17.831 3 17.853 3 17.886 3 20.669 1 21.164 3
135g Återvunnet papper 17.721 1 17.985 1 18.216 1 19.437 1 20.680 1
0,125 mm tjockt plastark 24.420 1 25.014 1 25.641 1 28.721 1 31.823 1
0,250 mm tjockt plastark 30.327 1 31.229 1 32.208 1 36.905 1 41.657 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3