LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 16.698 1 16.885 1 17.083 1 18.029 1 19.019 1
120g Offsettpapper 16.951 1 17.171 1 17.369 1 18.392 1 19.448 1
200g Offsettpapper 17.490 1 17.732 1 17.963 1 19.140 1 20.328 1
300g Offsetpapper 18.403 1 18.700 1 18.986 1 20.416 1 21.868 1
130g Silk-papper 15.818 3 15.862 3 15.884 3 17.358 3 17.490 3
170g Silk-papper 16.104 3 16.126 3 16.170 3 17.919 3 18.051 3
250g Silk-papper 16.676 3 16.698 3 16.731 3 19.019 3 19.151 3
350g Silk-papper 17.237 3 17.270 3 17.303 3 20.097 3 20.240 3
260g Chromocard 17.578 3 17.600 3 17.633 3 20.306 1 20.790 3
135g Återvunnet papper 17.468 1 17.721 1 17.952 1 19.129 1 20.317 1
0,125 mm tjockt plastark 28.160 1 28.941 1 29.799 1 33.924 1 38.093 1
0,250 mm tjockt plastark 36.894 1 38.170 1 39.512 1 46.046 1 52.668 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3